התערוכה « זמנים מודרנים » – במוזיאון לאמנות האסלאם.

התערוכה « זמנים מודרנים » – במוזיאון לאמנות האסלאם.

אתם מוזמנים להשתתף בפתיחת התערוכה « זמנים מודרנים » שיתקיים ביום ראשון ה11 בדצמבר בשעה 19:00 במוזיאון לאמנות האסלאם.

איתי נוי – אמן ומעצב שעונים ישראלי עכשווי, המייצר שעונים במהדורות מוגבלות בסטודיו עצמאי ביפו

העתיקה. שעוניו מתאפיינים בעיצוב חדשני אשר מעלה היבטים

פילוסופיים של מושג הזמן תוך שימוש במקורות ההשראה מקוריים. בתערוכה יוצגו 24 שעונים מתוך 11 סדרות שיצר נוי בהם:  – Part  City Square – סדרה בה לוח השעון מציג תצלום של אחת מכיכרות בערים מרכזיות בעולם: כיכר המדינה בתל-אביב, כיכר הכוכב בפריס, כיכר פטרוס הקדוש ברומא וכיכר קולומבוס בניו-יורק.  Open Mind –סדרה החושפת גולגולות ראשים וחושפת את פעילות המוח המיוצגת על ידי סבב גלגלי השיניים ועל-ידי התקתוק הרציף

« Le Passage » : Une surprenante expo collective à Bastia

« Le Passage » : Une surprenante expo collective à Bastia
Dans une scénographie qui traduit un mouvement ancien et profond d’urbanisation progressive de la ville, « Bastia – le Passage », confronte et sensibilise ses visiteurs à un phénomène planétaire lourd de conséquences. Ancrée dans cette démarche qui accompagne les initiatives et les innovations qui contribuent à relever ce défi, cette exposition collective se déroule au « Ha-Noi Social Club », une ancienne école recyclée en espace collaboratif qui mêle culture, écologie, lieu de coworking et accueil des voyageurs.

Tout au long de l’exposition, des artistes sont invités à peindre dans ce cadre privilégié, où seront également organisées des scènes ouvertes de slam et des ateliers de théâtre.15007725_356476214688812_1570746465_o

Là, suivant la sensibilité des artistes présents, « Bastia – Le Passage » propose un voyage dans le temps, à la rencontre de celles et de ceux qui fabriquent, produisent et au final inventent l’histoire de notre territoire.

Placé au cœur de ce parcours, le spectateur est invité à  en devenir l’acteur central, en apportant sa propre contribution à un projet collectif.14954342_356477408022026_1660246079_o
Pour le faire, il lui suffira de déposer un objet ou une idée à l’accumulation que constituera la pièce finale et la conclusion de l’exposition.

L’organisation elle-même est le fruit d’une collaboration entre le Hanoi Social Club et www.artists-planet.eu
Pour ce qui est des artistes « officiels » actuellement présentés il s’agit bien entendu de Mike Bourmier (clip, musique et paroles – Le groupe lui-même s’appelant « Fragment »), de Nira Nisenholtz Chamla et Jean Claude Pusceddu.14964124_356475908022176_518901090_o
« Pour ce qui est du collectif lui même, dans la salle du fond on trouve des idées ou pièces de diverses personnes : Virginie, Noam, Sébastien, Hugo, Julien, François, Victor, Ralph et d’autres qui étaient au vernissage et ont laissé une trace de leur passage »» précise notre guide de ce jour Julien Chamla.
Une exposition surprenante, dans un lieu surprenant…

Rédigé par Philippe Jammes le Mardi 1 Novembre 20

« Bastia-Le Passager » : Jean-Claude Pusceddu expose au Ha-Noi Social Club

« Bastia-Le Passager » : Jean-Claude Pusceddu expose au Ha-Noi Social Club
A l’occasion de l’inauguration de la galerie associative du Ha-Noi Social Club, l’association et www.artists-planet.eu invitent les bastiais au vernissage de l’exposition « Bastia – Le Passage », du peintre et sculpteur bastiais Jean-Claude Pusccedu, qui aura lieu au Ha-Noi ce samedi à 18 heures.

Éternel humaniste dont l’histoire personnelle est intimement liée à celle de artists-planetsa ville, Jean-Claude Pusceddu  interpelle les  voyageurs qui transitent par le Hanoï et les habitants de l’agglomération sur les mutations urbaines.
Dans une scénographie qui traduit un mouvement ancien et profond d’urbanisation progressive de la ville, « Bastia – le Passage », confronte et sensibilise ses visiteurs à un phénomène planétaire lourd de conséquences.
Ancrée  dans cette démarche, qui accompagne les initiatives et les innovations qui contribuent à relever ce défi, l’exposition se déroulera au Ha-Noi Social Club, une ancienne école recyclée en espace collaboratif qui mêle culture et écologie, un lieu de coworking et d’accueil des voyageurs.
Tout au long de l’exposition, des artistes seront invités à peindre dans ce cadre privilégié où seron"Bastia-Le Passage" : Jean-Claude Pusceddu expose au Ha-Noi Social Clubt également organisées des scènes ouvertes de slam et des ateliers de théâtre.
Là, en suivant la sensibilité de l’artiste, « Bastia – Le Passage » propose un voyage dans le temps, à la rencontre de celles et ceux qui fabriquent, produisent et au final inventent l’histoire de notre territoire.
——-
Vernissage
Samedi  29 Octobre à partir de 18 heures.
Exposition temporaire
Du samedi 29 octobre au dimanche 6 novembre – Tous les jours de 9h30 à 19h30

Rédigé par le Jeudi 27 Octobre 2016 (www.artists-planet.eu)

Iris TUTNAUER : Une star du Judaïca à Rishon

Iris TUTNAUER : Une star du Judaïca à Rishon
(UN ARTICLE ARTISTS PLANET PARU DANS « ROULA MAGAZINE »)

Longtemps, le Judaïca est resté une affaire d’hommes.
Aujourd’hui, il est de plus en plus marqué par la « Roula’s touch ».
En ce moment, d’ailleurs, à l’expo de Judaïca contemporain qu’on peut aller voir à Rishon, Iris TUTNAUER fait figure de star.

 A l’exposition « Judaïca contemporain, coupes et verres de Kiddouch de l’école des beaux-arts de Jérusalem », qui vient d’ouvrir ses portes au musée de Rishon LeZion (2, rue Ahad Haam), l’étoile du design Iris TUTNAUER est l’une des plus brillantes.

Iris est née, vit et travaille depuis toujours à Jérusalem, mais ses créations font le tour du monde. Et ça ne date pas d’hier, puisqu’elle a commencé sa carrière il y a plus de 26 ans, à sa sortie du département d’orfèvrerie de l’académie Bezalel des beaux-arts et de design.

Son travail marie un design contemporain à un artisanat exceptionnel, et exprime des concepts et des valeurs ancrées dans la tradition juive.

Ses pièces de refonte.artists-planet.eu : Iris TutnauerJudaïca ont déjà été acquises par le musée d’Israël de Jérusalem, le musée juif de New-York et le musée d’art de Caroline du Nord, sans compter les nombreuses collections privées où elles apparaissent.

Pour concevoir son verre de Kiddouch, qu’on peut admirer à l’expo, elle s’est inspirée d’un verre coiffé d’un couvercle qui se trouvait dans  la maison de son grand-père, en Irak.

Elle excelle à transmettre un profond sentiment de nostalgie, et offre une place particulière à des souvenirs d’enfance qu’elle mêle à ses expériences de femme adulte.

Jusqu’au 28 mars prochain, venez voir ses créations, et de nombreuses autres pièces de Judaïca, au musée de Rishon.

Dr Shirat-Miriam SHAMIR (Docteur en Arts et commissaire d’exposition) et Ido NOY

About Eden Herman-Rosenblum at « Judaica Now! »: Goblets and Kiddush Cups of the Bezalel School Exhibition at Rishon Le Zion Museum

About Eden Herman-Rosenblum at « Judaica Now! »:  Goblets and Kiddush Cups of the Bezalel School Exhibition at Rishon Le Zion Museum

One of the most prominent Contemporary Judaica designer and Jewish artist coupe-edenpiein the exhibition is Eden Herman-Rosenblum. She began her career in Bezalel Academy of Art, Silversmith Department, in 1990. After graduating in Silversmithing and Jewellery at Bezalel Academy of Art Jerusalem, She now brings her unique ideas to the field of Judaica, working from her design studio and workshop in Pardes-Hana Kurkar, Israel.

All Eden’s products are original handcrafted pieces, including Havdalah Set,  modern Menorot for Hannukah, Kiddush Cups, Marriage rings and many different mezuzah designs.

Each piece is beautifully boxed making it an ideal gift for Jewish weddings, Jewish holidays, Bar or Bat Mitzvahs, as well as for housewarming and hostess gift giving.

Eden’s fresh ideas contribute to a new wave of exciting Judaica design, shaking up the traditional Jewish objects and generating worldwide interest. Her work is exhibited in galleries and museums around the world.

Eden’s Inspiration for her Judaica designs.

Many of Eden’s Judaica designs are inspired by her love to irony of a fantastic design based on what is now history. Combining this with her Jewish upbringing and identity, Eden has produced many stunning pieces of modern Judaica.

Eden was thrilled when she was contacted by the curators: Dr. Shirat-Miriam Shamir and Mr. Ido Noy . At a request from Dr. for Jewish Art and a researcher at the Center for Jewish Art in Jerusalem, they proposed to take three of Eden’s Kidush Cups to their exhibition, « Judaica Now! »:  Goblets and Kiddush Cups of the Bezalel School Exhibition at Rishon Le-Zion Museum .

Dr Shirat-Miriam SHAMIR (Docteur en Arts et commissaire d’expositionand Mr. Ido Noy,

« Lettres d’un poète à un voyou » – Hommage à Carlos Barrera ARZOLA

« LETTRES D’UN POÈTE À UN VOYOU » – HOMMAGE À CARLOS BARRERA ARZOLA
EXTRAIT DU LIVRE ÉCRIT PAR JACKY-COHEN TANUGI (BETSALEL)

« Rapidement je m’aperçus de la rareté de Marcos, ce compagnon constamment en mouvement, inscrit dans une œuvre en création permanente.

Il lisait, écrivait, peignait ou inversement, insatiable.

Ses écrits m’élevaient vers de sphères étranges. Une alchimie de mots déroutants, une créativité qui exprimait une puissance intérieure incommensurable.

Il racontait les peintres, poètes et philosophes, analysant leurs travaux avec le sérieux de celui qui ne triche jamais.

Ayant une faculté de lecture rapide il bouffait tout, que ce soit en espagnol, en anglais ou en français, insatiable; des classiques aux contemporains. Arrivé en France il se familiarisait avec les auteurs tels qu’Arthaud, Genet, Michaux, Labori, Barth, Duras, Levinas, Derrida, Rimbaud, Sartre, Sade, Sarraut, etc.

Chaque jour il descendait en promenade avec une liste impressionnante de mots français issus de ses lectures. Nous en parlions et je les lui traduisais par écrit, la nuit, en inventant des récits pour étayer les multiples sens des mots.

Très vite, je me suis mis à peindre. Tout d’abord, comme un prétexte pour communiquer avec lui, j’apprenais la peinture. Et plus j’apprenais, plus mon langage prenait des formes, des traces, des tâches et des couleurs : un éveil merveilleux auprès de ce poète des formes peintes.

Il me sera difficile de mettre en mots quelqu’un comme Marcos, tout d’abord parce qu’au contraire des autres, il n’évoquait pas, ou peu, le passé. Chaque bribe de son histoire est tombée de la bouche, comme par maladresse ou simplement parce que j’étais là…

Sa voix drainait tant de cailloux que peu de gens le comprenaient. J’adorais jouer son interprète en reformulant ses paroles. On en riait souvent. »

BETSALEL (www.artists-planet.eu)

« Signes d’Iran » au Musée d’Art Islamique de Jérusalem

L’expo « Signes d’Iran » au Musée d’art islamique 
(un article ARTISTS PLANET paru dans FUTE MAGAZINE)

Une semaine après l’ouverture d’une exposition internationale de caricatures anti-israéliennes à Téhéran, le musée L.A. Mayer de Jérusalem a inauguré, le 19 mai dernier, une exposition tournante sous le titre Signe d’Iran. 

L’exposition, qui restera accrochée au musée jusqu’au 19 novembre, débute
avec deux affiches datant des années 60 : l’une de Morteza Momayez et l’fute-magazine-artists-planetautre de Ghobad Shiva, artistes considérés comme les « pères » du poster contemporain iranien.

Le visiteur va parcourir une période de 40 ans, au cours de laquelle les 60 affiches exposées ont servi de support pour rendre public un événement culturel, ou bien pour traiter un thème politique ou encore simplement pour exprimer une vue artistique.

Sur les 27 artistes représentés, presque la moitié sont des femmes.

Le moyen d’expression fédérateur d’un grand nombre de ces posters est la calligraphie, le plus élevé des arts de l’Islam. Les calligraphies réalisées prennent parfois des formes figuratives. Elles peuvent non seulement cacher une image mais aussi la souligner.artiste-planet-fute-magazine-exposition-iran

Yossi Lemel, initiateur de cette exposition, a essentiellement travaillé avec la Galerie Morave de Brno en République tchèque ainsi qu’avec la Triennale d’affiches de Trnava en Slovaquie. Et c’est la première fois qu’un tel nombre d’affiches iraniennes est exposé.

Seul le temps pourra dire si un rapprochement entre Israël et les autres pays du Moyen-Orient est possible.

Nicole SURKES (www.artists-planet.eu– Paru dans FUTE MAGAZINE